Platba daně z nemovitosti 2016 se blíží

photo22.php

Podali jste v lednu přiznání k dani z nemovitých věcí nebo jste vlastníky nemovitosti už delší dobu? Pak máte nejvyšší čas příslušnou částku zaplatit. Termín úhrady je do konce května.

Daň z nemovitostí se vás týká, pokud jste byli v katastru nemovitostí vedeni jako vlastníci nemovitosti k 1. lednu stávajícího roku, nyní tedy k 1. lednu 2016.
Finanční úřad posílá všem plátcům daně z nemovitosti složenku s částkou k úhradě.
Jestli jste vlastníky většího počtu nemovitostí a částka, kterou musíte finančnímu úřadu zaplatit, je vyšší než 5 000 Kč, můžete platbu rozložit do dvou splátek. První uhraďte do konce května, druhou (ve stejné výši) do 30. listopadu 2016.
O SIPO se starat nemusíte

V letošním roce můžete poprvé daň z nemovitosti zaplatit prostřednictvím SIPA (soustředěná inkasní platba obyvatelstva). Ovšem pozor, pokud jste o tom neinformovali finanční úřad už do konce ledna, musíte platbu provést jako v předchozích letech prostřednictvím složenky nebo převodem z účtu.

 

 

-tfr-

Info když se změní zákon

Chcete být pravielně informovaní při změně zákonů?

CLOSE